Inom ÅHS finns det verksamhet som bedrivs i egen räkenskap d v s skall vara självfinansierande.

Nedan finns länkar till dessa verksamhetsområden.

tennis  Tennisklubben hyr ut tennisbanor samt förvaltar dessa.

isbjornar Isbjörnarna Årsta havsbads bastubadarsällskap, möjliggör bastubadande för medlemmar.

HBS Hårsfjärdens Båtsällskap hyr ut båtplatser till medlemmar samt förvaltar båtbryggor och båtuppläggningsplatser m m.

----------------------------------------------------------------

Länkar till föreningar som är fristående från ÅHS och aktiva i Årsta Havsbad.

stugagarforeningenStugägareföreningen  är de som ordnar alla aktiviteter

samverkanmotbrott logga Grannsamverkan informerar

fastig Fastighetsägareföreningen

blommor Trädgårdssällskapet

bevaraFöreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

konst Årsta Havsbads Konst & Kulturförening