Hej alla Årsta Havsbadsbor!

Var är alla sunda och friska ”Bastubadare” i Årsta Havsbad, vi är 840 fastigheter men det är bara 35–40 av stycken av oss, damer och herrar som utnyttjar våran fina bastu!

Den ligger vackert vid stora badstranden, kom och gör oss sällskap och njut av ett härligt bastubad och ett dopp i Hårsfjärden!

Årsta Havsbads Bastubadarsällskap

ÄNTLIGEN ÖPPNAR BASTUN!

Bastutider: Sommar/Vinter/Vår 2021-2022  
             
2 aug - 25 sept Damer  onsd/lörd 15.30-17.00
             
    Herrar onsd/lörd 17.00-18.00
             
2 okt -30 okt Damer  lörd   15.30-17.00
             
    Herrar lörd   17.00-18.00
             
13 nov   Herrar lörd   13.00-14.00
             
27 nov   Herrar lörd   13.00-14.00
             
11 dec  (luciabad) Herrar lörd   13.00-14.00
             
31 dec  (nyårsbad) Herrar lörd   13.00-14.00
             
29 jan INSTÄLLD   Herrar lörd   13.00-14.00
             
26 febr    Herrar lörd   13.00-14.00
             
26 mars   Herrar lörd   13.00-14.00
             
15 april  (långfredag) Damer fred   15.30-1700
             
    Herrar fred   17.00-18.00
             
23 april -30 maj Damer  onsd/lörd 15.30-17.00
             
    Herrar onsd/lörd 17.00-18.00
             
Dambastu kontakta Elizabet Sjögren  070 734 5448      
             
OBS! Långfredagen 15 april ersätter lördagen 16 april

Uthyrning av bastun: Kontakta Elizabet Sjögren,  070-7345448

Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och nere vid bastun samt på hemsidan.

Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som medlemmar till en kostnad av 150:-/år. Inbetalning sker till plusgirokonto 601764-4.

Medlemskapet gäller naturligtvis för hela familjen.

Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada tillsammans med medlem.

Väl mött. Sten Norin, Ordförande. (070-756 34 44)

PS!

På länken nedan hittar Protokoll & bilagor från vårt årmöte

Arsstamma 

Inom ÅHS finns det verksamhet som bedrivs i egen räkenskap d v s skall vara självfinansierande.

Nedan finns länkar till dessa verksamhetsområden.

tennis  Tennisklubben hyr ut tennisbanor samt förvaltar dessa.

isbjornar Isbjörnarna Årsta havsbads bastubadarsällskap, möjliggör bastubadande för medlemmar.

HBS Hårsfjärdens Båtsällskap hyr ut båtplatser till medlemmar samt förvaltar båtbryggor och båtuppläggningsplatser m m.

----------------------------------------------------------------

Länkar till föreningar som är fristående från ÅHS och aktiva i Årsta Havsbad.

stugagarforeningenStugägareföreningen  är de som ordnar alla aktiviteter

samverkanmotbrott logga Grannsamverkan informerar

fastig Fastighetsägareföreningen

blommor Trädgårdssällskapet

bevaraFöreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

konst Årsta Havsbads Konst & Kulturförening

Årsmöte 2017

Lördagen den 6 maj kl. 16.15 vid bastun.

Herrbastun framflyttad till kl. 17.00.