Mer om ... Årsta Havsbad

1929 togs ett mycket kontroversiellt beslut - att anlägga ett sommarstugeområde längs Horsfjärdens strand med 400 arrendetomter till HSB-medlemmar......
Ett beslut som vi alla Årsta Havsbadsbor är otroligt glada över.

Läs om Visionen om Årsta Havsbad

Läs om Årsta Havsbad genom sju sekel

Läs om Stugorna i Årsta Havsbad

Läs om Sommarkollektiv på 1930-talet

            Besök vårt museum