här kan du hämta protokollet

Documentation

Här kommer nu protokollet från stämman

protokollprotokoll

 Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens regler och anvisningar som nu gäller har styrelsen beslutat att stämman tills vidare inställd.Ny kallelse kommer att skickas ut, i enlighet med samfällighetens stadgar senast två veckor före datum för stämman.Tid och plats kommer även att anslås på våra anslagstavlor samt på hemsidan.

 Styrelsen för Årsta Havsbads samfällighetsförening

Här finns kallelsen till stämman 2020

brevgubbe1

Bästa medlemmar.

Jag har tagit beslutet att frånträda min roll som ordförande med omedelbar verkan pg a tidsbrist och en på sikt ohållbar arbetsbelastning.

Det har varit en mycket givade tid men vardagen möjliggör tyvärr inte att både heltidsarbeta och vara ordförande, för min del.

Jag tackar för förtroendet att leda samfälligheten men just nu måsta jag lägga mitt fokus på annat.

 

Väl mött

Mattias