Så går arbetet

Det finns många läckor på sommarvattenätet som vi arbetar med att åtgärda, parallellt som vi arbetar med att få ett godkänt provtrycksresultat i område A. Vattenätet är provtryckt med godkänt resultat. Provtryckning sker på spillvattenätet där finns det fortfarande läckor. Flera serviser har hittats som inte är anborrade på stamledningarna.

Etapp 4

Kommunen arbetar på segelstigen och kommer att arbeta på vimpelstigen nästa vecka. Arbetet med att ny förlägga VA-ledningar pågår parallellt.
Det kommer troligtvis inte att ske något arbete i etapp 4 under veckorna 28-31.
Vattenfall förstärker elnätet i Årsta Havsbad i egen regi. Deras arbeten finns ej med i informationen från Haninge kommun.

Med vänlig hälsning

Linn Holegård

Projektsamordnare
Stadsbyggnadsförvaltningen
Vatten och avlopp