snögubbe

Så länge Årsta Havsbad är kommunens arbetsområde har vi ingen entreprenad som sköter vår snöröjning. Däremot har vi våra 4-hjulingar och duktiga "gubbs" som är ute och snöröjer så fort de hinner.

Målsättningen är att alla vägar som går att snöröja ska bli röjda men om ni akut behöver snöröjning pga hemtjänst mm så kontaktar ni
vägansvarige Ingeman Bengtsson tel: 070-299 26 10 eller
ordföranden Marianne Rocklind tel: 070-563 53 52