Skriv ut

kättingvarning

Under hösten 2018 har ett stort arbete gjorts rörande den så kallade Hoppbryggans (Östra badbryggan) säkerhet.

2 olika säkerhetsbesiktningar har utförts, Södertörns brandförsvarsförbund samt Svenska Livräddningssällskapet, och båda har kommit fram att den nuvarande konstruktionen av bryggans yttre del, flytbryggan, har så stor skaderisk att den antingen måste bytas eller tas bort. 
Styrelsen har mot bakgrund av säkerhetsaspekten tagit in offerter och beslutat att byta bryggan.
 
Efter det har kommunen uppvaktats intensivt och till slut beslutat om att bidra till den nya bryggan med 750.000 kr. Det störtsa belopp kommunen betalat ut.
Arbetet kommer inledas i februari för att vara klart i maj.
Styrelsen avser att arbeta för att även få in sponsorer.
Som en hjälp har Per Hållnissa fått Sara Sjöström att skriva ett rekommendationsbrev.