Batvattenkvalitet

Vi gör flera gånger om året prover på vårt vatten både det vi badar i och det vi dricker.
Vårt badvatten i Horsfjärden klassificeras i fyra olika nivåer.

Bedömning sker enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG"
Vi mäter för E coli bakterier och Intestinala Enterokocker.

Klasserna redovisar vi med dessa goa gubbar!

 gronsmil

 eller

3 stjarnor

 blasmil

eller

2 stjarnor

 gulsmil

eller

1 stjarna

 rodsmil

eller

minus

     Utmärkt         Bra  Tillfredsställande       Dåligt

 

Senaste mätningen gav oss en

   gronsmil

Så det är bara att bada och vara glad!

Vid behov av mer information kontakta vattenansvarig i styrelsen.